Velikonoční jarmark na Žerotínském zámku

28.3.2015 se konal na Žerotínském zámku v Novém Jičíně Velikonoční jarmark. Počasí bylo aprílové, chvilkami se střídal déšť  se sluncem.

Jarmark byl rozprostřen do dvou nádvoří.  Na každém nádvoří hrála po celou dobu jarmarku cimbálová muzika. V ohradě se děti mohli těšit malých kůzlat a jehňat.

Návštěvníci zde mohly vidět tipická velikonoční řemesla. Stánkový prodej byl velmi pestrý  všech řemesel.  Během jarmarku byl zámek pro návštěvníky otevřen.